Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle - Dan Senor, Sean Pratt, Saul Singer
"Thế hệ an ninh điện toán đầu tiên chỉ chống lại việc lây nhiễm virus từ các máy tính cá nhân. Thế hệ thứ hai tập trung vào việc xây dựng tường lửa để chặn tin tặc. Thế hệ thứ ba của an ninh điện toán sẽ là chống lại việc xâm nhập vào các hoạt động thương mại điện tử. Từ trước đến nay, các tin tặc chỉ phá cho vui - đó chỉ là một sở thích. Nhưng khi thương mại trực tuyến phát triển, tin tặc có thể làm ra tiền thật""