"Khi con virus lang bạt bắt đầu gặm nhắm gã đàn ông ương bướng, và con đường Chốn Này như thênh thang, như thẳng tắp, như ngọt ngào, thì gã nạn nhân ấy trước hết phải tìm cho mình một lý do hợp tình hợp lẽ mà ra đi"

John Steinbeck - Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ